بروشور آموزش کشت و تکثیر آلو ورا

بروشور کشت وتکثیر آلوئه ورا

بروشور کشت وتکثیر آلوئه ورا

 

5000 تومان – خرید

 

بروشور ۲ صفحه ای PDF

شامل :

تاریخچه

روش های صحیح استفاده از آلوئه ورا

ژل آلوئه ورا

دلایل عمده مصرف ژل آلوئه ورا

مشخصات گیاه آلوئه ورا

معرفی گونه های آلوئه ورا

تکثیر گیاه آلوئه ورا

مراقبت های روزانه

بروشور آموزش کشت و تکثیر آلو ورا
بروشور آموزش کشت و تکثیر آلو ورا

 

5000 تومان – خرید