طرح توجیهی بیوتکنولوژی مواد غذایی

طرح توجیهی بیوتکنولوژی مواد غذایی

طرح توجیهی بیوتکنولوژی مواد غذایی

دانلود طرح توجیهی

 

 

خلاصه طرح توجیهی :

نام محصول :  مواد غذایی بر پایه بیوتکنولوژی

ظرفیت تولید : ۱۰۰۰۰ تن در سال

عمده مواد مصرفی : ذرت

کاربرد متداول محصول : تولید دکستروز ، دکسترین ، گلوکز مایع و انواع سیروپ

اشتغال زایی و کارآفرینی : ۳۸ نفر

فرمت فایل : PDF

تعداد صفحات : ۱۳۸ صفحه

طرح توجیهی بیوتکنولوژی مواد غذایی
طرح توجیهی بیوتکنولوژی مواد غذایی

بیوتکنولوژی ریشه در تاریخ داشته و سابقه استفاده از میکروارگانیسمها برای تولید مواد خوراکی نظیر سرکه ، ماست و پنیر به سالها پیش بر می گردد.. در تقسیم بندی زمانی ، می توان سه دوره برای

تکامل بیوتکنولوژی قائل شد.

۱- دورهٔ تاریخی که بشر با استفاده ناخودآگاه از فرآیندهای زیستی به تولید محصولات تخمیری مانند نان ، الکل، لبنیات و سرکه می پرداخت . در شش هزار سال قبل از میلاد مسیح ، سومریان و بابلیها از مخمرها در مشروب سازی استفاده کردند . مصریها در چهار هزار سال قبلی با کمک مخمر و خمیر مایه نان می پختند . در این دوران فرآیندهای ساده و اولیه بیوتکنولوژی و بویژه تخمیر توسط انسان بکار گرفته میشد.

۲- دوره اولیه قرن حاضر که با استفاده آگاهانه از تکنیکهای تخمیر و کشت میکروارگانیسم هادر محیط های مناسب و متعاقباً استفاده از فرمانتورها در تولید آنتی بیوتیکها، آنزیمها، مواد شیمیائی آلی و سایر ترکیبات ، بشر به گسترش این علم مبادرت ورزید . در آن دوره این بخشی از علم نام میکروبیولوژی صنعتی بخود گرفت و هم اکنون نیز روند استفاده از این فرآیندها در زندگی انسان ادامه دارد . لیکن پیش بینی می شود به تدریج با استفاده از تکنیکهای بیوتکنولوژی نوین بسیاری از فرآیندهای فوق نیز تحت تأثیر قرار گرفته و به سمت بهبودی و کارآمدی بیشتر تغییر پیدا کنند.

۳- دوره نوین بیوتکنولوژی که با کمک علم ژنتیک در حالی ایجاد تحولی در زندگی بشر است بیوتکنولوژی نوین مدتی است که روبه توسعه گذاشته و روز بروز دامنه وسعت بیشتری به خود می گیرد . این دوره زمانی از سال ۱۹۷۶ با انتقال ژنهایی از یک میکروارگانیسم به میکروارگانیسم دیگر آغاز شد . تا قبل از آن دانشمندان در فرآیندهای بیوتکنولوژی از خصوصیات طبیعی و ذاتی میکروارگانیزمها استفاده می کردند لیکن در اثر پیشرفت در زیست شناسی مولکولی وژنتیک و شناخت عمیق تر اجزاء ومکانیسم های سلولی ومولکولی متخصصین علوم زیستی توانستند به اصلاح و تغییر خصوصیات میکروارگانیزمها بپردازند و میکروارگانیزمهایی باخصوصیات جدید بوجود اوردند تا با استفاده از آنها بتوان ترکیبات جدید را بامقادیر بیشتر و کارائی بالاتر تولید کنند.