طرح توجیهی تولید آنزیم پانکراتیک

طرح توجیهی تولید آنزیم پانکراتیک

طرح توجیهی تولید آنزیم پانکراتیک

 

 

خلصه طرح توجیهی :

نام محصول : آنزیم پانکراتیک

ظرفیت پیشنهادی طرح : ۵۰۰ تن در سال

موارد کاربرد : صنایعتولید چرم و سالمبور

اشتغال زایی : ۷نفر مستقیم و ۵ نفر غیر مستقیم

طرح توجیهی تولید آنزیم پانکراتیک
طرح توجیهی تولید آنزیم پانکراتیک

آنزیم هاي پروتئاز در فرایند تبدیل پوست به چرم، بویژه براي حذف مو و پشم و افزایش نرمی چرم (bating) کار برد فراوانی دارند. براي حذف مو از پوست گاو در روش شیمیایی قدیمی، از هیدروکسید کلسیم (آهلث) و براي نرم کردن پوست از سولفید سدیم استفاده میگردید. این روش با وجودي که موثر و ارزان می باشد، بدلیل تولید گاز سمی سولفید هیدروژن در طول فرایند، دارای خطرات انسانی و زیست محیطی فرآوانی در طول استفاده می باشد. در فرآیند های امروزی سولفید را می توان با آنزیم پروتئاز جایگزین کرد. این آنزیم با تجزیه پروتئین کراتین موجود در مو، حذف مو را آسان می کند و با تاثیر اختصاصی خود بر بخش های دیگر تاثیری نمی گذارد و از طرفی باعث افزایش کیفیت محصول نهائی می گردد. دباغی و پرداخت (bating) چرم به منظور قابل استفاده نمودن و نرم کردن بیشتر آن، از ۷۰ سال پیش با استفاده از کود گاوي یا اسبی که محتوي چندین پروتئاز لوزالمعده اي از قبیل تریپسین و کیموتریپسین می باشد، انجام میشد. چنین کاري با وجود خطر بالاي آلودگی، نامطبوع و مخاطره آمیز بود. پی بردن به منشاء آنزیمهاي موجود در کود منجر به ایجاد روش کنونی استخراج مستقیم آنزیمها از لوزالمعده خولث ها و گاوهاي مرده گردید

فرمت فایل : PDF

تعداد صفحات : ۲۷ صفحه

برای دانلود طرح توجیهی روی دکمه زیر کلیک کنید