طرح توجیهی تولید آنزیم پکتین

طرح توجیهی تولید آنزیم پکتین

طرح توجیهی تولید آنزیم پکتین

 

5900 تومان – خرید

 

خلاصه طرح توجیهی تولید آنزیم پکتین :

فراوردههاي انزلی باید طبق اصولی ساخت خواب (iME)) تهیه و تخلیص شده باشند . – فرآورده هاي آنزیمی (صرف نظر از منابع تهیه آنها) نباید افزایش تعداد کل میکربی را در غذاي تایمار شده بیش از حد قابل قبول ، سبب شود.

– مواد گیاهی مورد استفاده در تهیه آنزیم ها و یا محیط هاي کشت به کار رفته براي رشد میکروارگانیسمهای مولد آنزیم ، باید شامل اجزاء یا ترکیباتی باشند که در فرآورده هاي غذائي آماده در شرایط عادي مصرف، باقیمانده امضر براي سلامتي يجباي نگذارند. – فراوردههاي انزیمی مایکروبی باید بوسیله روشها و اخت شرایط کشت مناسبی که تخمیر کنترل شده اي را تضمین نماید، تهیه گردند به طوري که از حضور میکروارگانیسم هائی که ممکن است منشا مواد سمی و نامطلوب باشند، جلوگيري بعمل آید. – مواد افزودنی ، رقیق کنندهها و حامل هاي به کار رفته در مورد آنزیم هاي تثبیت شده باید از نوع مجاز و مورد

طرح توجیهی تولید آنزیم پکتین
طرح توجیهی تولید آنزیم پکتین

ویژگی های محصول :

– عدم وجود علائم کپک زدگی و وجود سموم قارچی غیر عادی

– فرآورده هاي آنزیمی بصورت مایع، نیمه مایع و یا پودر – رنگ فرآورده هاي آنزیمی از بیرنگ تا قهوه اي پر رنگ متغیر است.

– فرآورده هاي آنزیمی معمولا در آب محلول و یا قابل پراکندگی هستند .

– فرآوردههای آنزیمی در اتر، الکل و کلروفرم عملا – میزان فلزات سنگین در فرآورده هاي آنزیمی نباید از حدود مندرج در جدول زیر تجاوز کند.

فرمت فایل : PDF

تعداد صفحات : ۳۸ صفحه

برای دانلود طرح توجیهی روی دکمه خرید کلیک کنید

 

5900 تومان – خرید