طرح توجیهی تولید استرهای انیدریک

طرح توجیهی تولید استرهای انیدریک

طرح توجیهی تولید استرهای انیدریک

 

5500 تومان – خرید

 

طرح توجیهی تولید استرهای انیدریک
طرح توجیهی تولید استرهای انیدریک

خلاصه طرح :
نام محصول : استرهای انیدریک
ظرفیت پیشنهادی طرح : ۳۰۰۰۰ تن در سال
موارد کاربرد تولید : صنایع رنگ و رزین ، تولید DOP
مواد اولیه مصرفی عمده : ارتو زایلن
اشتغال زایی : ۶۵ نفر
سرمایه گذاری ثابت طرح ریالی : ۱۱۵۶۶۸ میلیون ریال
محل پیشنهادی اجرای طرح : مناطق جنوبی کشور

فهرست مطالب :
-۱ معرفی محصول
-۱-۱ نام و کد محصول ۱
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی ۳
-۱-۳ بررسی و ارائه استاندارد ۳
-۱ قیمت داخلی و جهانی محصول ۳ -۴
-۱-۵ موارد کاربرد ۵
-۱-۶ کالای جایگزین ۱۱
-۱-۷ اهمیت استراتژیک کالا ۱۱
-۱-۸ کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول ۱۴
-۲ وضعیت عرضه و تقاضا
-۲-۱ بررسی واحدهای موجود ۱۵
-۲-۲ بررسی وضعیت طرح های دردست اجرا ۱۶
-۲-۳ بررسی روند واردات ۱۷
-۲-۴ بررسی روند مصرف ۱۸
-۲-۵ بررسی روند صادرات ۲۵
-۲-۶ بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات ۲۵
-۳ روشهای مختلف تولید ۲۸
-۴ تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی ۳۲
-۵ برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت در حداقل ظرفیت اقتصادی ۳۲
-۶ برآورد مواد اولیه مورد نیاز و محل تامین ۴۲
-۷ پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح ۴۳
-۸ تامین نیروی انسانی ۴۴
-۹ تعیین میزان یوتیلیتی مورد نیاز واحد ۴۴
-۱۰ وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی ۴۵
-۱۱ تجزیه و تحلیل۴۷

استرهای انیدریک طیف وسیعی از انیدریدها را شامل می شود که انیدرید فتالیک بعلت اهمیت بیشتر در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.
نشان داده میشود. در سال PA نام این محصول پتروشیمیایی انیدریدفتالیک ۱ است که به اختصار با
۱۹۷۲ شرکت بی.آ.اس.اف ۲ آلمان روش اکـسیداسیون نفتالین را جهت تولید انیدرید فتالیک ابداع کرد و از آن تاریخ تولید تجاری انیدرید فتالیک با بکارگیری این روش شروع شد. انیدرید فتالیک از اولین اسیدهای انیدرید دی کربوکـسیلیک (دو ظرفیتی) است که بصورت تجاری مصرف میشود و در درجه اهمیت با اسید استیک قابل مقایسه میباشد. از مهمترین مشتقات انیدرید فتالیک روغن های نرم کننده و در درجات A.Laurent پایین تر رزین های پلی استر و رنگ ها هستند. شصت سال پس از کشف انیدرید فتالیک توسط روش های موثر تجاری برای تولید انیدرید فتالیک ارائه گردید. اکثر این روش ها بر پایه اکـسیداسیون نفتالین در فاز مایع با کاتالیست جیوه در محیط اسیدی بودند. از آنجائیکه این روش ها قادر به تولید محصول با کیفیت بالا نبودند، لذا روش تولید اکـسیداسیون نفتالین یا ارتوزایلین در فاز گازی در جریان هوا با اکـسید و فرمول گسترده C8H4O وانادیم (به عنوان کاتالیست) جایگزین آنها گردیده است.

طرح توجیهی تولید استرهای انیدریک

فرمت فایل : PDF

تعداد صفحات : ۵۱ صفحه

5500 تومان – خرید

یک پاسخ بنویسید