طرح توجیهی تولید بویه صیادی

طرح توجیهی تولید بویه صیادی

طرح توجیهی تولید بویه صیادی

 

5900 تومان – خرید

 

خلاصه طرح توجیهی :

بویه های صیادی محصول مورد نظر دراین طرح می باشد. این محصول کاربرد مشخص و معینی داشته و صرفاً جهت شناور ماندن تورهای ماهیگیری و یا ابزارهای صیادی بر روی آب مورد استفاده قرار می گیرند. برای استفاده از بویهها آنها را متناسب با وزن تورهای مورد استفاده و عمق مد نظر صیاد برای بکارگیری تور، انتخاب، و با استفاده از نخهای پلاستیکی در فواصل مشخصی به ترتیب متصل می سازند. بکارگیری بویهها تخصصی و مهارت خاصی را طلب نمی کند و صرفاً استفاده از شماره تورهای تولیدی معین کننده نوع و اندازه بوییه مورد نیاز می باشد. استفاده از آنها در صیادی سنتی، صرفاً به تجربه و شناخت افراد از تورهای صیادی است. در صیادی صنعتی و تورهای عریض صیادی، وضع به گونه دیگری است و بویهها نقش حساسی را ایفا می کنند. استفاده از طیف متنوع اندازه و وزن و میزان شناورسازی ترکیب بویهها موضوع بسیار با اهمیتی است. چنانچه با استفاده غیر صحیح از آنها تورها در آب به هم پیچیده شده و تور از حیث انتفاع خارج می گردد.

طرح توجیهی تولید بویه صیادی
طرح توجیهی تولید بویه صیادی

بازار مصرف: عمده مصرف کنندگان بویه های صیادی را صیادان و ماهیگیران تشکیل می دهند. مشخصاً آمار معینی برای میزان مصرف بویه های صیادی وجود ندارد. اما میزان تور مصرفی صیادان را می توان با استفاده از تعداد شناورها و تقریبا خرابی تور و تولید تور توسط تولید کنندگان استانی تقریب زد.

 

فرمت فایل : PDF

تعداد صفحات : ۲۸ صفحه

برای دانلود طرح توجیهی تولید بویه صیادی روی دکمه خرید کلیک کنید

 

5900 تومان – خرید