طرح توجیهی تولید روغن صنعتی پایه

طرح توجیهی تولید روغن صنعتی

طرح توجیهی تولید روغن صنعتی

 

6000 تومان – خرید

 

خلاصه طرح توجیهی :

نام محصول : روغن صنعتی پایه

موارد کاربرد : روانکاری ، آب بندی ، جلوگیری از خوردگی ، زنگزدگی ، فرسودگی و …

ظرفیت پیشنهادی : ۶۰۰۰ تن در سال

اشتغال زایی : ۳۲ نفر

طرح توجیهی تولید روغن صنعتی پایه
طرح توجیهی تولید روغن صنعتی پایه

محصول مورد مطالعه طرح حاضرر و غن هاي صنعتي پایه میباشد. روغن پایه تولید ي از طریق بازیافت و تصفیه مجدد روغن هاي کار کرده با احراز شرایط ویژه و تطابق فاکتورهاي تعیین شده در آزمون هاي کنترل کیفیت استاندارد ۶ بسته به سطوح کیفیت استاندارد محصولات تولید ي از نظر ویژگی هاي کاربردي و عمر مفید کار کرد و طبقه بندي SAE از نظر ويسکوزياته (گرانـروي ) با انواع پليمر هاي بهبود د هنده ويسکوزيـته و اندیس ویسکوزیته و مواد افزودنی شیمیائی مناسب ۶ با درصد هاي مشخص و متناسب با محصول تولید ي مخلوط شده و پس از کسب موفقیت در کاذراندن آزمون هاي کنترل کیفیت در آزمایشگاه که حاکی از مطابقات ویژگی هاي محصول تولید ي با ویژگي هاي تعیین شده در سطوح مختلف استاندارد است به واحد بسته بندي منتقل و مظروف می گردد . روغن هاي پایه که حاصل بازیافت روغن هاي کارکرد ه مي باشد به روش غیر اسید ي تولید می شود و خواص شیمیایی و فیزیکی کاملاً متفاوتی با روغن هاي بازیافتی دیگر دارد.

ظاهر روغن ها می بایست یکنواخت ، شفاف و عاري از آب و ذرات معلق خارجی باشد . معمولا” وجود مقدار زیاد ي آب در روغن یا اختلاط روغن با گازوئیل یا سایر موادي که موم جامد داشته باشند ظاهر آن را کادر می کند .

فرمت فایل : PDF

تعداد صفحات طرح توجیهی : ۵۳

 

6000 تومان – خرید