طرح توجیهی تولید سقف کاذب

طرح توجیهی تولید سقف کاذب

طرح توجیهی تولید سقف کاذب

دانلود طرح توجیهی

4900 تومان – خرید

 

طرح توجیهی تولید سقف کاذب
طرح توجیهی تولید سقف کاذب

فهرست مطالب
عنوان صفحه
-۱ معرفی محصول
-۱-۱ نام و کد محصول ۱
-۲-۱ شماره تعرفه گمرکی ۱
-۳-۱ شرایط واردات ۲
-۴-۱ بررسی و ارائه استاندارد ملی یا بین المللی ۳
-۵-۱ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول ۳
-۶-۱ موارد مصرف و کاربرد ۴
-۷-۱ بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول ۷
-۸-۱ اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز ۷
-۹-۱ کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کنندهمحصول ۷
-۱۰-۱ شرایط صادرات ۸
-۲ وضعیت عرضه وتقاضا
-۱-۲ بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم ۹
-۲-۲ بررسی وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه در دست اجرا ۱۱
۱۲ -۳-۲ بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال ۸۵
-۴-۲ بررسی روند مصرف از آغاز برنامه ۱۲
-۵-۲ بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال ۸۵ و امکان توسعه آن ۱۴
-۶-۲ بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم ۱۵
-۳ بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها. ۱۶
-۴ تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهای مرسوم (به شکل اجمالی) در فرآیند تولید محصول ۲۸
-۵ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل بر آورد حجم سرمایه گذاری ثابت به تفکیک ریالی و
ارزی ۳۰
-۶ میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن از خارج یا داخل کشور قیمت ارزی و ریالی ۳۵
-۷ پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح ۳۸
-۸ وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال ۳۸
-۹ بررسی و تعیین میزان تامین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی ۳۹
-۱۰ وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی ۴۳
-۱۱ تجزیه و تحلیل و ارائه جمعبندی و پیشنهاد نهائی در مورد احداث واحد های جدید ۴۵
منابع و مراجع ۴۶

معرفی محصول
نام و کد محصول
نام محصول مورد مطالعه سقف کاذب (یونو بلو ک) م ی باشد و کد آ ی سیک ا ی ن محصول ۲۶۹۵۱۱۱۹
می باشد . سقف کاذب (یونو بلوک) در ابتدای سال ۱۹۳۰ در سوئد بعنوان اولین ترموپلاستیک انبساطی
معرفی گردید . با این حال، تا بعد از جنگ جهانی دوم تجاری نشد . فرایند تولید تجاری این ماده بر پایه
اکستروژن مخلوط پلی استایرن و پک عامل پف زای با نقطه جوش پایین که در دمای فرآیند مذاب پلیمر،
منبسط می شود بوده است که ساختار سلولی ایجاد شده بعد از سرد شدن، در پلیمر باقی می ماند.
با معرفی سقف کاذب به بازار و کاربردهای آن در صنعت ساختمان، سقف کاذب جایگاه خود را در
این صنعت یافته است . دو نکته مهم در ساخت و سازهای کنونی، صرفه جویی انرژی در ساختمان (عایقهای
حرارتی) و سبک سازی در ساختمان است . نیاز به مسکن و حجم بالای ساخت و ساز، لزوم اقتصادی تر
شدن و ایم ن تر کردن ساخت و سازها را موجب م ی شود . در نتیجه در تولید مصالح جدید ساختمانی
سرعت بخشیدن به فرایند ساخت، افزایش دوام، عمر مفید، سبک سازی، ایمنی در برابر حوادثی نظیر زلزله
و آتش سوزی و صرف هجویی در مصرف انرژی مورد توجه قرار می گیرد.
[ -۲-۱ شماره تعرفه گمرکی[ ۸
سقف کاذب چون محصول حجیمی می باشد لذا کرایه حمل و نقل آن بالا می باشد و به همین علت
واردات و صادرات آن زیاد رواج ندارد. همچنین فرایند تولید این محصول از پیچیدگی خاصی برخوردار نیست
و کشورهای دارنده دانش فنی به راحتی آن را در اختیار متقاضیان قرار می دهند و این باعث کمتر شدن
علاقه مصرف کنندگان به واردات و صادرات این محصول می شود. با توجه به دلایل بالا چون این محصول
مراودات تجاری ندارد لذا تعرفه گمرکی خاصی هم به این محصول اختصاص داده نشده است.
۲
شرایط واردات
عرضه و تقاضای جهانی و منطقه ای سقف کاذب متد اول نیست . در سالهای گذشته نیز پلی
استایرن انبساطی مناسب برای تولید یونوبلوک بعنوان ماده اولیه به کشور وارد شده است و در واحدهای
صنعتی، یونوبلوک تولید شده است. پیش بینی می شود با وجود مصرف رو به رشد سقف کاذب در کشور
و عدم تامین ماده اولیه در داخل کشور، وارد ات ماده اولیه این محصول در سالهای آینده افزایش یابد . در
سالهای گذشته، واردات ماده اول یه تول ید سقف کاذب یعنی پلی استایرن قابل انبساط به اشکال ابتدائی با
۳۹۰۳ (سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا ) با موافقت وزارت بازرگانی و با سود % ۴ / تعرفه ۱۱
انجام انجام پذیرفته است.
۱ شماره تعرفۀ گمرکی، کد زیر تعرفه، نوع کالا و حقوق گمرکی ماده اول ی ه تول ی د – در جدول ۱
یونوبلوک درج گردیده است.

فرمت فایل:PDF

تعداد صفحات:۴۹

طرح توجیهی تولید سقف کاذب

دانلود طرح توجیهی

4900 تومان – خرید