طرح توجیهی تولید دستگاه تهویه ساختمان

طرح توجیهی تولید سیستم تهویه ساختمان

طرح توجیهی تولید سیستم تهویه ساختمان

دانلود طرح توجیهی

6500 تومان – خرید

 

خلاصه طرحح توجیهی :

نام محصول : سیستم های تهویه مطبوع ساختمان

ظرفیت تولید : ۲۷۰۰ دستگاه در سال

موارد کاربرد : ساختمان ها

اشتغالزایی مستقیم : ۳۵ نفر

دستگاه تهویه هوای مطبوع دستگاهی است که هوای اطاق های نشیمن – اطاق های مجهز بدستگاه الکترونیکی را خنک نموده و همچنین رطوبت آنرا تا حدودی کم مینماید و نیز به وسیله بادبزن پنکه و کانال های مربوط عملی تقسیم هوا را انجام می دهد .

هوا به وسیله پنکه ها از لابلای لوله های او اپرتیور (تبخیر کننده) جریان پیدا نموده و سرمای لوله ها را جذب نموده و سپس وارد کانال اصلی و کانال های مختلف فرعی و سپس بداخلی اطاق های ساختمان جریان پیدا می نماید و در بسیاری از سیستم های تهویه هوای مطبوع جریان هوا دائماً در گردش بوده و پس از اتمام مسیر خود دفع سرما بدستگاه برگشته و سپس ضمن تنظیم رطوبت دوباره به اطاق ها بر می گردد .

در انجام عملی سیرکولاسیون و گردش کامل هوا اشکالاتی هم موجود بوده که از جمله لزوم خارج کردن دود و بوهای نامطبوع پنجره ها از اطاق خارج می گردد و ضمن خروج هوای نامطبوع مقداری از هوای مطبوع نیز از لای درب ها و باز بودن پنجره ها وارد شود تا هوای تهویه مطبوع را اطاقی راکد نماند و این هوا با رطوبت اضافی با هوای اولیه وارد دستگاه تهویه مطبوع می گردد که در دستگاه تهویه هوا رطوبت آن تنظیم شده مجدداً قابل استفاده می شود.

اطاق های نشیمن اطاق های مجهز به دستگاه الکترونیکی را خنک نموده و همچنین رطوبت آنرا تا حدودی کم می نماید و نیز به وسیله باد بزن پنکه و کانال های مربوطه عملی تقسیم هوا را انجام می ܠܡܶܠ . هوا به وسیله پنکه ها از لابلای لوله های او اپراتیور (تبخیر کننده) جریان پیدا نموده و سرمای لوله ها را جذب نموده سپس ارد کانال اصلی و کانال های مختلف فرعی و سپس بداخلی اطاق های ساختمان جریان پیدا می نماید و در بسیاری از سیستم های تهویه هوای مطبوع جریان هوا دائماً در گردش بوده و پس از اتمام مسیر خود و دفع سرما به دستگاه برگشته و سپس ضمن تنظیم رطوبت دوباره به اطاق ها بر می گردد .

طرح توجیهی تولید دستگاه تهویه ساختمان
طرح توجیهی تولید دستگاه تهویه ساختمان

اين طرح توجيهي شامل موارد زير ميباشد:

اهداف طرح

معرفي کامل اين محصول

موارد کاربرد اين محصول

بررسي ظرفيت توليد سالانه

شرايط واردات اين محصول

استانداردهاي محصول توليدي

بررسي قيمت توليدات داخلي و جهاني

فناوري مورد نياز اين طرح

شرايط صادرات اين محصول

شرح فرايند توليد صنعتي محصول

مساحت زمين مورد نياز طرح

براورد مصرف آب،برق،سوخت و ارتباطات

تاسيسات و تجهيزات مورد نياز اين طرح

بررسي سرمايه ي ثابت طرح

بررسي سرمايه ي متغير طرح

بررسي ماشين آلات و تجهيزات ازمايشگاهي موردنياز

ساختمان  ها و مواد اوليه ي طرح

تامين نيروي انساني مورد نياز طرح

بررسي حقوق و دستمزد نيروي انساني

بررسي هزينه هاي تعميرات و نگهداري

هزينه هاي متفرقه و پيش بيني نشده

هزينه هاي قبل از بهره برداري

بررسي فروش سالانه ي محصول

بررسي نقطه ي سر به سر

مدت برگشت سرمايه گذاري طرح

مناسب براي
اخذ وام بانکي از بانک ها و موسسات مالي اعتباري
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالي از صندوق مهر امام رضا
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهيلات بنگاه هاي زود بازده
گرفتن مجوز هاي لازم از سازمان هاي دولتي و وزارت تعاون
ايجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفريني

6500 تومان – خرید