طرح توجیهی تولید باک سوخت پلیمری

طرح توجیهی تولید مخزن سوخت پلیمری

طرح توجیهی تولید مخزن سوخت پلیمری

 

6900 تومان – خرید

 

خلاصه طرح توجیهی :

نام محصول : باک سوخت پلیمری

ظرفیت طرح : ۱۵۰۰ تن در سال

اشتغال زایی : ۳۰ نفر

طرح توجیهی تولید باک سوخت پلیمری
طرح توجیهی تولید مخزن سوخت پلیمری

 

امروزه با رشد روز افزون به کار گیري تولید انواع خودرو ، این بخش از صنعت سهم عمده اي از فعالیتهاي صنعتي را به خود اختصاص داده است. در این میان صنعت خودرو سازي به صورت زنجیره اي از واحدهاي صنعتی مرتبط به هم در زمینه تولید و مونتاژ اجزاء و قطعات خودرو و نیز طراحی و ارتقاء کیفیت عمل می کنند و رقابت تن گاتنگی در مورد کسب سهم و نسبت بیشتري از فروش در عرضه این صنعت وجود دارد . از طرفی مطالعات امکان سنجی مطالعات کارشناسی است که ق- تبلی از اجراي طرح هاي سرمایه گذاري اقتصادي انجام می گیرد. در این مطالعات از نگاه بازار ، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنائی براي تصمیم گيري سرمایه گذاران مورد استفاده قرار می گیرد . گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی تول- یاد طرح تولا- بید بـــاك سوخت پليمريا ست . اين مطالعات در قـالب ماتدولوژي مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق / ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی هاي لازم روي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولا- بید و امکانات سخت افزاري و نرم افزاري مورد نیاز نیز شناسائی شده و در نهایت ظرفیت هاي اقتصادي و حجم سرمایه گذاري مورد نیاز براي اجراي طرح بر آورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذاران و علاقه مندان محترم بتوانستند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. اما باید است این مطالعات کم یکي هر چند کوچک در راستاي توسعه صنعتي کشورمان باشد .

فرمت فایل : PDF

تعداد صفحات طرح توجیهی : ۴۷ صفحه

برای دانلود طرح توجیهی روی دکمه زیر کلیک کنید

6900 تومان – خرید