طرح توجیهی تولید مکمل خوراک دام

طرح توجیهی تولید مکمل خوراک دام

طرح توجیهی تولید مکمل خوراک دام

 

6500 تومان – خرید

 

خلاصه طرح توجیهی:

نام محصول : مکمل خوراک دام و طیور

ظرفیت پیشنهادی طرح : ۲۴۰۰۰ تن در سال

موارد کاربرد : مکمل خوراک دام

اشتغال زایی : ۳۲ نفر

طرح توجیهی تولید مکمل خوراک دام
طرح توجیهی تولید مکمل خوراک دام

تغذیه علمی است که دانش بیوشیمی و فیزیولوژي را تو اما” و با مفهومی مشترک در ارتباط با یک ارگانیزم و تامین غذاي آن بیان می کند. تغذیه شامل جریانی است که در آن سلول هاي بدن موجود زنده با بخشی از محیط شیمیائی خارج که براي تامین مواد مورد نیاز جهت انجام مطلوب واکنش هاي متابولیکی و شیمیائي براي ارشد ، نگهداري ، کار و تولید ضروري است در ارتباط می باشد . غذا به ماده اي اطلاق می شود که حیوان بتواند پس از خوردن ، آن را هضم و جذب کرده و به مصرف برساند. به آن قسمت از ماده غذائی که به مصرف واقعی حیوان می رسد ۶ ماده مغذي گفته می شود . استفاده از خوراک آماده براي تغذیه دام و طیور به واسطه ایجاد امکان مصرف ضایعات صنعتی و پسماندهاي کشاورزي در جهت کسب ارزش افزوده و همچنین سهولت حمل و نقل ۶ در سالهاي اخیر رو به فزونی نهاده است . ضمن اینکه تغذیه دام و طیور با این نوع خوراک می تواند از بروز امراضی که به دلیل وجود آلودگی هاي مختلف در غذاي دام و طیور پدید می آید جلوگيري نماید. براي ایجاد شرایط بهره برداري اقتصادي از دام و طیور باید مجموعه اي از مواد که در یک نوع علوفه به تنهائی گرد هم تمي آيند باهم مخلوط و آسیاب نمود. این ترکیب کنسانتره اي را تشکیل می دهد که متشکل از مجموعه اي مواد غذائی است که قادر است همه عناصر و مواد ضروري بدن دام و طیور را در حد نیاز برطرف کند . خوراک کنسانتره از ترکیب مقدار مشخصی از مادههایی مانند انواع غلات همچون گندم و جو و ذرت ، سبوس ، تفالته چغندرقند ۶ گلوتن ذرت، کنجالیه سویا، کنجاله تخم پنبه ۶ کنجاله تخم آفتابگردان و با گاس ، روغن هاي گیاهی ، دي کلسیم فسفات، کربنات کلسیم، نملک، آنتی اکسیدان مکمل ویتامینه، مکمل معدنی شیرین، میتوانین ، کولین کلراید و مواد افزودنی مجاز در جیره هاي طیور و تهیه می شود .

 

فرمت فایل : PDF

تعداد صفحات : ۴۵ صفحه

 

6500 تومان – خرید