طرح توجیهی تولید و پرورش قارچ

طرح توجیهی تولید و پرورش قارچ

طرح توجیهی تولید و پرورش قارچ

دانلود طرح توجیهی

 

6500 تومان – خرید

 

طرح توجیهی تولید و پرورش قارچ
طرح توجیهی تولید و پرورش قارچ

 قارچها وجوه مشترك فراوانی با گیاهان و آغازیان دارند. در واقع قارچها را گاهی جزء این جانداران طبقه بندي می کنند، اما قارچها از بسیاري جهات با سایر جانداران متفاوت هستند که بیشتر زیست شناسان آنها را در سلسله مجزا قرار می دهند. قارچها زندگی بسیار موفقیت آمیزي دارند. تقریبا در همه زیستگاههاي در دسترس که روي زمین وجود دارد، یافت می شوند و بسیاري از آنها از لحاظ اقتصادي و پزشکی حائز اهمیت هستند. انسان از زمانهاي بسیار دور اهمیت قارچهاي مخمر را کم و بیش می شناخت و از وجود آنها روي مواد قندي ، شیر ، ماست ، خمیر ترش ، سرکه ، الکل ، حتی خاك و بقایاي فضولات حیوانی اطلاع داشت و براي تخمیر مواد قندي و تهیه ماست و یا برخی مواد دیگر از آنها استفاده می کرد .

تاريخچه قارچ

چینی ها یکی ازاولین مردمانی بودند که درجهان از قارچهاي طبیعی به عنوان غذا استفاده کردند که ازنظرتاریخی این موضوع به ۵۰۰۰ سال پیش بازمیگردد. دربین سالهاي ۲۰۰ (ق.م) و ۵۰۰ (ب.م) کتب چاپ شده توسط چینی ها نشان می دهد بیش از ۱۰۰ ها کتاب درخصوص تحقیقات درموضوع قارچ وجود دارد .

درسال ۱۲۴۵ میلادي فردي به نام Che yuren کتاب معرفی به نام انواع قارچ ها ( Mushroom varietal) نوشت واین اولین کتابی بود درجهان که درمورد طبقه بندي قارچها به رشته تحریر درآمد.

دراواسط قرن گذشته درهرحال پرورش قارچ به سمت کشورهاي توسعه یافته بسط یافت ومحدود به مناطق کوهستانی آن کشورها گردید.که آن هم به تولید دو نوع قارچ جنگلی قارچ دکمه اي Agaricus ودیگري گونه صدفی یا پلئوروتوس Pleurotus گردیده بود.

درحدود ۵۰ سال پیش آکادمی علوم کشاورزي شانگهاي وآزمایشگاه تخصصی جنوب چین شروع بهانجام یک سري مطالعات درزمینه بسط وتعریف قارچهاي خالص نمود ودرسال ۱۹۶۰ چین شروع به تولید قارچ دکمه اي Agaricus نمود وبراین اساس ۶ استان مشرف به دریا درچین آغاز به تاسیس واحدهاي تولید قارچ دکمه اي نمودند وازسال ۱۹۷۸ همزمان با بازشدن دروازه هاي چین به سوي تجارت جهانی توسعه این واحدها نیزبه سرعت شکل یافت . نمودار وجدول هاي زیر بیانگراین روند توسعه هستند .

طرح توجیهی تولید و پرورش قارچ شامل موارد زیر است :

معرفی محصول
مشخصات کلی
شماره تعرفه گمرکی
شرایط واردات
استانداردهای ملی وجهانی
قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
موارد مصرف و کاربرد
کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز
کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون
بررسی روند واردات کلید نوری از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال
بررسی روند مصرف از آغاز برنامه
بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن
بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم
بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم
در فرآیند تولید محصول
ماشین آلات
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت
محوطه سازی
ساختمان
ماشین آلات
تاسیسات
وسائط نقلیه
تجهیزات و وسائل اداری و خدماتی
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده
هزینه های قبل از بهره برداری
سرمایه در گردش
برآورد حقوق و دستمزد
برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات
هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده تولید
هزینه های توزیع و فروش
جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید
نتیجه گیری
میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح توجیهی تولید کلید نوری
وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح توجیهی تولید کلید نوری
وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهای مالی
تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید
در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها چگونه خواهد بود
مراجع
پیوست ها ( بخش نامه های مربوط به قوانین واردات و صادرات )

طرح توجیهی تولید و پرورش قارچ

دانلود طرح توجیهی

6500 تومان – خرید