طرح توجیهی تولید پشم سنگ

طرح توجیهی تولید پشم سنگ

طرح توجیهی تولید پشم سنگ

دانلود طرح توجیهی

9000 تومان – خرید

 

خلاصه طرح :

نام محصول : پشم سنگ

ظرفیت تولید : ۷۰۰۰ تن در سال

موارد کاربرد : عایق حرارتی

مواد اولیه مصرفی : بازالت و فویل آلمینیومی

اشتغال زایی : ۲۲ نفر

زمین مورد نیاز : ۳۰۰۰ متر مربع

طرح توجیهی تولید پشم سنگ
طرح توجیهی تولید پشم سنگ

مهمترین ویژگی عایق پشم سنگ مقاومت استثنایی آن در برابر آتش است. پشم سنگاتش گیر نیست و مشت. نمی شود در نتیجه به عنوان نوعی حفاظ در برابر آتش شناخته شدهاست. به همین دلیل در اکثر کشورها تخفیفهای ویژهای در مورد بیمه ساختمانهایی کهبا پشم سنگ عایق شدہ باشند قائل می شوند

پشم سنگ محیط مناسبی برای رشد آفت، قارچ، باکتری و حشرات موذی نیست و به عنوان یک ماده غیرآلی در برابر این انگل ها مصونیت دارد

بین انواع عایق هایی که تا به حال در دنیا ساخته شدهاند، پشم سنگبیضرر ترین آنهاست و با محیط زیست کا برخلاف عایقهای دیگر در این گروہ، پشم سنگ آسیبی به پوست نمی رساند و باعث سوزشی آن نمی شد. به وجود نمی آورد.

۱- تحت تاثیر ترکیبات شیمیایی و یا میکرو ارگانیسم ها تجزیه نمی شود.

۲- هوادهی ریشه در آن بخوبی صورت می گیرد.

۳- به دلیل حفظ رطوبت کافی، گیاهان کمتر تحت تاثیر کم آبی موقت قرار می گیرند .

۴- پشم سنگ ماده ای سبک استریلی و عاری از عوامل آلوده کننده است.

 

9000 تومان – خرید