طرح توجیهی تولید پودر میوه

طرح توجیهی تولید پودر میوه

طرح توجیهی تولید پودر میوه

 

9800 تومان – خرید

 

خلاصه طرح توجیهی :

نام محصول : پودر میوه جات

ظرفیت : ۱۲۰۰ تن در سال

اشتغال زایی : ۲۳ نفر

طرح توجیهی تولید پودر میوه
طرح توجیهی تولید پودر میوه

یکی از مهم ترین بخشهای گزارشات امکان سنجی پروژه های صنعتی مطالعه بازار می باشد. به طوری که با اهمیت یافتن هر چه بیشتر مباحث بازار و بازاریابی مطالعه بازار گستره بیشتری پیدا کرده است. مفهوم مطالعه بازار، جمع آوری و ثبت و تجزیه و تحلیل نظامند داده های مرتبط با بازار و فراهم ساختن زمینه تبیین، تشریح و طبقه بندی بازار فعلی و پیش بینی بازار آتی محصول مورد بررسی می باشد. اجرای یک پروژه با استفاده از منابع موجود، نظیر مواد اولیه مورد نیاز، منابع انسانی و تکنولوژی و هم چنین مکان یابی آن، زمانی محقق می شود که مفاهیم اولیه بازار نظیر تقاضای فعلی مؤثر، تقاضاهای ارضاء نشده، مزیتهای رقابتی واردات و صادرات و غیره تعیین شده باشد. از این رو مطالعه بازار به عنوان بخشی از فرآیند مطالعات امکان سنجی باید با دقت و با هدف حصول اطلاعات فوق الذکر در زمان مناسب صورت پذیرد.گزارش جاری به منظور بررسی توجیه اقتصادی – فنی و مالی ایجاد واحد تولید پودر انواع میوه جات می باشد.

 

فرمت فایل : PDF

تعداد صفحات : ۷۱ صفحه

 

9800 تومان – خرید