طرح توجیهی تولید پودر گوشت

طرح توجیهی تولید پودر گوشت

طرح توجیهی تولید پودر گوشت

دانلود طرح توجیهی

 

 

خلاصه طرح توجیهی :

نام محصول : تولید پودر گوشت

ظرفیت طرح : ۸۵۰ تن در سال

موارد کاربرد : تغذیه حیوانات پرورشی

مواد اولیه مصرفی : ضایعات کشتارگاهی

اشتغال زایی : ۱۵ نفر

طرح توجیهی تولید پودر گوشت
طرح توجیهی تولید پودر گوشت

در این گزارش شده است که به مراحل طراحی کارخانه پودر و روغن گوشت پرداخته شود . طرحی که به منظور تولید پودر گوشت به عنوان محصول اصلی و روغن به عنوان محصول فرعی مورد ارزیابی قرار میگیرد تا امکان تولید آن بر اساسی اطلاعات در دسترسی بررسی شود . اطلاعاتی که عموما تحقیقاتی بوده و از منابع مختلفی از جمله وزارت صنایع، اداره گمرک و یا مصاحبه با کارشناسان مربوطه و همچنین مقالاتی که توسط سازمان های تحقیقاتی بین المللی از جمله FAO (سازمان خوار و بار جهانی ) بدست آمده است.

الف – معرفی و شناخت محصول آرد یا پودر گوشت فرآوردهای است که مازاد کشتار گاهی و کنسرو سازی ( کنسرو گوشتی )، لاشه و اندامهای ضبطی حیواناتی که در کشتارگاه به علل مختلف برای انسان غیر قابل مصرف تشخیص داده می شوند و همچنین ضمائم قرمز لاشه و ضمائم سفید لاشه و دست ها و پاها بدست می آید .

دانلود طرح توجیهی