طرح توجیهی تولید پیگمنت و رنگدانه

طرح توجیهی تولید پیگمنت و رنگدانه

طرح توجیهی تولید پیگمنت و رنگدانه

 

7900 تومان – خرید

 

خلاصه طرح توجیهی :

نام محصول : پیگمنت و رنگدانه

موارد کاربرد : صنایع نساجی ، صنایع خودروسازی ، صنایع تولید کاغذ ، صنایع دستی و هنر های تجسمی و …

مواد اولیه مصرفی : سولفات روی ، سولفات باریم ، کک

طرفیت پیشنهادی طرح : ۱۰۰۰ تن در سال

اشتغال زایی : ۳۰ نفر

طرح توجیهی تولید پیگمنت و رنگدانه
طرح توجیهی تولید پیگمنت و رنگدانه

گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید پیگمنت ها و رنگدانه ها است. این مطالعات در قالب متدولوژي مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفي شده و سپس بررسي هاي لازم ر و ي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت افزاري و نرم افزاري مورد نیاز نیز شناسائی شده و در نهایت ظرفیت هاي اقتصادي و حجم سرمایه گذاري مورد نیاز براي اجراي طرح بر آورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذاران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند .

پیدایش پیگمنت هاي جدید در طول زمان به کانادي صورت گرفت. بعد از سنتز اولین رنگ مصنوعی توسط ویلیام پارکین در سال ۱۳۸۹ متعاقبا در اوایل قرن بیستم پیگمنت هاي مصنوعی آلی تهیه و به بازار عرضه شدند. این پیگمنت ها داراي اهمیت خاصی بودند زیرا علاوه بر موارد استعمال پیگمنت هاي معدنی لاکها، رنگهاي روغني، صنعت چاپ و در رنگرزي الیاف و منسوجات هم به کار می رفتند . یکی از مهمترین اکتشافات در مورد پیگمنت هاي آلی، کشف پیگم تنت هاي فاتالوسیانین در سال ۱۹۳۵ توسط شیمیدان هاي شرکت رن- گرزان اسکاتلند بود. معمولا مواد رنگي را به دو سته پیگمنت ها (رنگدانه ها) و رنگ ها طبقه بندي مي کنند . رنگدانه ها را با رنگ متفاوت می باشند. تفاوت آنها در این است که رنگ بایستی توسط ماده مورد رنگرزي جذب شود در حالی که رنگدانه ها فقط سطح جسم را رن- گي می کنند . رنگدانهها در آب نامحلول هستند.

فرمت فایل : PDF

تعداد صفحات : ۵۰ صفحه

 

7900 تومان – خرید