پاورپوینت ترجمه شده تئوری حسابداری شرودر

پاورپوینت ترجمه شده تئوری حسابداری شرودر

پاورپوینت ترجمه شده تئوری حسابداری شرودر

 

7900 تومان – خرید

 

پاورپوینت ترجمه شده تئوری حسابداری شرودر
پاورپوینت ترجمه شده تئوری حسابداری شرودر

 

فصل اول : ۱۹ صفحه پاورپوینت

تئوری

تاریخ حسابداری

کمیته رویه‌های حسابداری

هیئت اصول حسابداری

هیئت استاندارهای حسابداری مالی

مسئله‌های مطرح (اضطراری)

اضافه بار استانداردها

اصول پذیرفته شده حسابداری

حسابداری در بحران

 

فصل دوم : ۳۰ صفحه پاور پوینت

اثر پیتن

اثر کنینگ

و …

 

فصل سوم : ۱۹ صفحه پاورپوینت

حسابداری بین المللی

توسعه سیستم های حسابداری

شیوه فعلی حسابداری

استفاده کنندگان خارجی

کمیته بین المللی حسابداری بین المللی

تجدید ساختار IASC

 

فصل چهارم : ۱۱۲ صفحه پاورپوینت
روش  شناسي در تحقيق و تئوري هايي درباره استفاده از اطلاعات حسابداري

فصل پنجم : ۵۶ صفحه پاور پوینت

مفاهیم سود

فصل ششم : ۲۲ صفحه پاورپوینت

صورت سود و زیان

فصل هفتم : ۳۹ صفحه پاورپوینت

ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد

فصل هشتم : ۲۵ صفحه پاورپوینت

سرمایه در گردش

 

دانلود پاورپوینت ترجمه شده تئوری حسابداری شرودر

7900 تومان – خرید

 

 

یک پاسخ بنویسید